Frigørelse - Forvandling

Frigørelse – Forvandling

Om at finde et nyt virkegrundlag befriet for

den egoistiske og materialistiske spændetrøje

 

 

Et ”kættersk”-                                    000

idealistisk essay

om fællesliv

 

Livet kræver ofte, at vi reviderer vores holdninger og handlinger. Ellers kommer vi ikke videre. Når man ser på verdenssituationen med dens vidt forgrenede konfliktstof, så presser det på med noget nytænkning.

De fleste vil nok indrømme, at tilværelsen er knap så fredelig og glædelig som ønsket. Verdenssituationen virker kaotisk og skræmmende – og ret uoverskuelig. Og det skyldes ikke mindst, at der findes både en ydre og en indre front. Den ydre er åben krig, og den indre er alle lumske, egoistiske arrangementer, politiske rævekager og svindelnumre i forretningsverdenen. Noget godt skjult, andet dukkende frem her og der, uden det skaber revolution og løsning. Der tegnes et billede af noget rive galt – den skævkørsel, som alle må være interesseret i at  rette til. – Kan der findes en ny vej uden om alle ideologisk og religiøs vanetænkning??? Måske! Jeg vil forsøge med et bud, uden at det skal give sig udtryk for universel løsning, endsige moraliserende tale. 

Det forekommer mig noget undervurderet, at vi i så høj grad lader en bastant materialistisk livsanskuelse være grundlag for fælles liv. Endskønt vi jo godt ved, at naturvidenskaben ikke løser alt. Men vi tænker meget vanemæssigt, og øjner ikke altid andre kvaliteter og vibrationer.

Og så det karakteristiske, at alle jordiske kvaler mødes med enten resignation, sorgløshed og intensiverede afledningsmanøvrer samt en masse underholdning. Eller også af seriøs, realistisk bekymring. Det afhænger af temperament, men også af ansvarlighed. Og har man dertil fedtede vanetænkningsbriller på, så ser man kun det man altid har set. Fremskridt kræver brilleskift.

 

 

Nye vinkler

Der findes mange filosofiske retninger og forskningsfelter. Jeg vil her koncentrere mig lidt om den nyere kvanteforskning (ikke i detaljer, men som betragtningsflade). Ud over f.eks. Niels Bohr er der utrolig mange der har behandlet emnet, der åbner nye døre til verden . Det kan måske kaldes ligegyldigt for det travle, karrierestræbende menneske. Men det er IKKE ligegyldigt. Det drejer sig om et forbedrer eksistentielt virkefundament. Intet mindre. Faktisk har vi stærkt brug for at tilvejebringe forståelse for betydningen af  ny livslogik, harmoni og samklang på mange planer. Vi lever nok i et fysisk univers, men inde bag ved den hårde fysik er andre vibrationer, som  virker ind på os. Der virker en gensidig afhængighed, hvor intet manifesteret liv bare lever adskilt fra helheden. Der er en usynlig sammenhæng. . Vi respekterer den ved at arbejde tanke- og handlingsmæssigt på den frekvens – den der er i fase med menneskets sjæl. Det bliver en mærkbar kvalitet i det nye paradigmeskift. Og som i øvrigt har været seriøst arbejdsstof for mystikere i århundreder. Læs bl.a. Alex Riels: ”Mystik og videnskab”, som meget spændende og grundigt behandler emnet.

 

Der tales så meget om ”videnskabelige beviser” til dit og dat. Men videnskab er en bevægelig størrelse. Den har altid et forandringspotentiale i sig, hvilket også er nødvendigt, hvis vi vil omforme betingelser for fælles liv og se nye horisonter! Hvert menneske forandrer sig også. Og helst i pagt med til rådighed værende ny viden. Man kan vælge apati eller engagement. Men når vi medindregner klodens omfattende forpinthed med angst og rådvildhed, så gælder det om så vidt gørligt at finde noget, der kan skabe balance og øge livsglæden. Det sker ikke kun gennem flugt og underholdning, men bl.a. en frigørelse for vanetænkning og vanebinding. En aktion på global front. 

Meget trænger til revidering. Og ikke kun i ekspertregi, men sandelig også hos menigmand. Vi har alle ansvar.

 

 

Nye linieføringer

Det kan konstateres, at ærlig forskning i dag har ført metafysik og fysik meget tættere sammen, som en art mønt med to sider. Og det kan hjælpe os til en justering af vores værdikriterier. Verdensbiledet tegnes ikke kun af det materialistiske. Vi har en masse immaterielle størrelser med et kvalitetsindhold, der er brugbart. Også den kvalitet vi kan kalde ÅND!. Men ikke en sådan som knytter sig til religiøse doktriner, men er i pagt med de finere kosmiske vibrationer, og har en sammenhæng med sjælebegrebet, da vores virkepotentiale ikke kun knytter sig til egoet.

 

Det sjælsorienterede menneske

Mennesket er dygtig til brobygning. Vi mangler en mellem ego og sjæl/ånd Det kan vi gøre i tanke og handling ved at justere vores fokus. Derigennem opnår vi også nye perspektiver, der kan danne bedre fundament for menneskelig fordragelighed og deri også barmhjertighedsfølelse.

Når man føler og erkender, at der findes kosmiske kræfter, som er dybt integreret i hvert menneske, så kan der etableres et samarbejde,  hvor der kan ske en metamorfose, en forvandling fra materialistisk begrænsning til en åndelig spændvidde. Og vel at mærke: på globalt plan. Det drejer sig om iværksættelse af nogle ændrede energier til alles gavn! Også sådan at mennesker erstatter drab med favnen. Det er der ufatteligt behov for. For deri sker forvandlingen: at betragte hinanden som venner og ikke som fjender. Medhjælpende redskab dertil er at vurdere og orientere fra sjælsplan (samvittigheden). I det klima kan der skabes grobund for den kærlighed, som har tilgivelsen som tvillingbror.

Det hele betinges af en villig indgåelse i den tankegang som en proces,, hvor der sker forvandling i takt med indsatsen!!!

Vi kan lade os handlingslamme i ideologiske spændetrøjer (dels statsdikteret, dels selvvalgt) eller altså skifte de fedtede vanetænkningsbriller ud og øjne nye horisonter og muligheder.

 

Mening og fred

Alle mennesker søger fred og mening. Ufred og tvang er grus i det fælles mentale/åndelige kugleleje, uafhængig af kulturelle forskelle. Gruset er vi selv ansvarlige for. Vi producerer oceaner af grus i form af  elitær konkurrence, religiøs fundamentalisme, straffemani, politiske skænderier, korruption, narkosmugling, børneslaver, prostitution, industrispionage og folkedrab m.m. Midt i al flammende kærlighed og næsteomsorg ser vi også hadets bål flamme. Ofte befordret af misforståelser og rethaveriskhed!. Og det er ikke i pagt med menneskers behov for og hunger efter fred- Den fred der skal komme fra hjertet/sjælen, mere end via fredskonferencers fordelsstræben. Den manifeste ondskab viser sig der hvor der bevidst svindles og udøves sadisme i mange former. Når mennesker har trang til at gøre hinanden fortræd, så er sjælsstyringen sat fra jobbet.

 

De højere energier

Universet har et kraftfelt (eller flere i skiftende bevidsthedslag), en energi (prana, chi m.fl.) alle har del i. Ikke noget forstået som en knejsende Gud Fader, der dømmer og straffer, men som en lyskraft, vi er forbundet med. Vi kan ikke totalt løse livets gåder og egenart, men vi kan disponere klogt og vidsynet på basis af en anerkendelse  af højere energiers virkelighed i pagt med universel kærlighed. Og i dette lære at disponere bedre i vores daglige gøremål.

Nogen har foreslået et helt nyt pengesystem for at bidrage til en værdiomprioritering, hvor noget af den skjulte finansmanipulering kan elimineres, og fattige folkeområder kan hjælpes. Men jeg vil yderligere foreslå et sindelagsskift i pagt med de termer, jeg har berørt. Alt ud fra en forståelse af den menneskelige samhørighed og interafhængighed.

 

Selvbestemmelsesretten

Globalt er verden i nød!!!

Noget er kørt helt skævt og trænger til genopretning, hvor hobevis af fejlgreb (meget forårsaget af materialistisk snæversyn) skal repareres. Løgn og blindhed ændres. Mennesket kan glimrende vokse frem til nye erkendelser, hvis viljen er der. Dybere indsigt i livet, der inkluderer sjæls- og hjertebevidsthed, hvor vores ansvarsfulde selvbestemmelsesret er omdrejningspunkt.

Det moderne, finansielt fokuserede menneske må altså kunne åbne blikket til andre livsbetingelser og farbare veje. Og det haster faktisk.

Der skal værdiprioriteres for at redde kloden som inkarnationsbase. Ud med al vanetænkning.

Bæredygtighed og livskvalitet betinges ikke så meget af BNPet som af en omsorgsgivende menneskelighed. Den inspireres man til, når man  får løftet fligen til nye og højere sandheder. Det sker, når tanken vælger nyt spor.

Og det har ikke noget med Utopia at gøre, men et Realistica på basis af de tilgængelige energier, der ligger udover det materielle felt!

Så kan bl.a. det kollektiv angstråb forstumme og mennesket villigt favne hinanden, ikke udnytte hinanden. Det kan blive en forandret verden.

 

Litteratur:

Michael von Bülow.  „Sjælekraft“

Deepak Chopra: „Genopfind kroppen – genopdag Sjælen

Sanna Ehdin. Et liv i glæde

Anne Christine Hagedorn. ”Dit indre klima”

Jeffrey Long: „Efter livet“

Judith Orloff: ”Følelsesmæssig frihed”

Anita Moorjani: ”At dø for at leve”

Alex Riel: ”Mystik og Videnskab”

Raymond Moody: ”Lyset fra den anden side”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.04 | 12:10

Linkene: Copenhagen Zoo og Moser er flyttet til andre websider. Linkene kan findes under Web historier - Om mig - Websider.

...
08.09 | 16:11

Hvor er det godt det du har begået. Og godt du har fået din hjemmeside op og køre igen, jeg vil meget gerne læse mere hvis du har mere her på bloggen

...
07.09 | 21:28

--- tilføjet:
Lad os alle prøve at stoppe op en gang i mellem

...
29.03 | 12:27

Hej Bjarne.
Her er en lille hilsen til din egen hjemmeside.
Som du kan se ligner din boks, den på min www.naturfotodk.dk hjemmeside.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE