Det barmhjertige menneske contra det barbariske

Der hersker delet meninger om den nutidige tilstand af ufred i verden i forhold til tidligere. Mange faktorer er i spil. Uselvisk godhed brydes med mangeartede grusomheder. Hvad skal være målestokken?

Det er ubestrideligt, at den intensiverede nyhedsdæknings stærke fokus på alle ulykker (moderne journalistisks dramadyrkelse!) nemt giver et fordrejet billede af den samlede virkelighed, således at man fejlagtigt kan udlede af rædselsreportagerne, at menneskets krigeriskhed er forværret.

Men! - er det vanskeligt kvantitativt af fremlægge nogen fuldt  dækkende dokumentation, så er det dog muligt at vurdere en tendens eller en sindelagskarakteristik!

Man taler om menneskets læringsproces, og at erfaring og intelligens leder til fornuftige dispositioner. Jovist, men fraset al journalistisk dramatik må vi dog konstatere tendensen, vores generelle sindelagsudtryk.

Mennesker bekriger hinanden lige meget, hvor stor erfaring der høstes om konsekvensen. Der syntes at herske en global virus, som smitter voldsomt, så forstand og kærlighed suspenderes - ikke totalt, men en del. Man kunne måske tale om et overdrevet overlevelsesinstinkt, der "forlanger"  kamp til stregen - en art besættelse. Domineret af frygt og snæversyn.

Krig foregår ikke bare på slagmarken, men også på arbejdspladsen, i ægteskabet, i partipolitik og i den opgearede og pengestyrede eliteidræt, hvor flere forskere peger på en stærkt øget voldstendens. Enhver kan konstatere det. Det hele næres af en ganske ubændig vindermentalitet, styret af frygt for nederlag. Men det egentlige nederlag er at frygte det. Den største sejr er at være tilfreds med sin ærlige indsats uden ønsket om at besejre nogen. 

 

Hvis vi et øjeblik medinddrager menneskets dybe samhørighed og indbyrdes afhængighed, så er der ikke noget at tabe. Al konkurrence er gået over gevind og medfører en masse misundelse, samt en stak ufine midler til at besejre "modstanderne". Herunder også religiøs tvang og politisk manipulation.

Værdinormerne er i dag voldsomt præget af en næsten manisk stræben efter økonomisk vækst. Men hvis det bliver på bekostning af psykisk vækst og sjælelig balance, hvad gør vi så?

Vi må lægge de fedtede vanetænkningsbriller væk. Vi må konstatere såvel de mange hjertestyrede opbygningsmanøvrer som en udbredt forråelse, der har rod i de forvredne tankeenergier, der søger magtdominans.

Forvredne, rivaliseringsprægede tanker og værdinormer fører til afsporinger i handlinger. Vi kan nævne narkokriminalitet, folkemord, børneslaver, etc. etc. Der gives ikke megen plads til nænsomhed og bamhjetighed. For så kan man jo risikere at tabe. Men hvad gør vi så? - Jeg må en lille omvej.

I mange religiøse og åndevidenskabelige kredse tales der om mennesket som værende under udvikling, betinget af erfaringsindhøstning, selv af meget ubehagelig art. Nogle taler om, at jo størrre smerte, des højre forædling!?

Utvivlsomt kan bitre oplevelser lede til udvidet nuanceopfattelse og medfølelse, men det vanskelige spørgsmål er stadig, om Gud Skaberen har indflettet lidelse og menneskelig grusomhed i skabelsesmønstret. Jeg tvivler - uanset alle kloge ord om dualismens lov; der er jo dem der siger, at al ulykke skyldes gammel krig mellem lysets og mørkets kræfter.

Tilbage står, at vi må konstatere, at det lidelsesplagede, stridende menneske dog længes efter fred og forløsning - uanset religiøs observans, hvor fanatismen formår at forgifte det hele.

Hvis vi kunne sandsynliggøre barmhjertigheden som brugbart forvandlingsredskab - fordi barmhjertigheden i sig har accepten og respekten for medmennesket! - så kunne der finde en neddrosling af alle grusomheder sted.

Når vi viser barmhjertighed - stadig i erkendelse af menneskets samhørighed og fælles åndelige udgangspunkt - virker der givetvis nogle helende vibrationer, der foregår som en energi-vekselproces, hvor alle drager fordel heraf. Det burde faktisk være et fag i skolen, så der kunne dannes et frugtbart grundlag for en ny tænkemåde og konfliktfri leven.

Jeg ved godt, at vanetænkning - politisk og religiøst og pengedomineret, og også godefordelingsmæssigt - kan låse os fast, så vi hindres i nyskabende manvører. Men nysyn vil altid være forudsætningen for en forvandling. Her må jeg lige tilføje at inderlig, hjerte- og ørevenlig musik nororisk bidrager til harmoniserende tanker og barmhjertighedsfølelse.

Mennesket har mange lag i sig. Kærlighedens juvel er fælles eje, om end juvelen har variabel glans og ofte er totalt bortgemt og overspillet af egodyrkelsens hæse violin. Men det er i barmhjertighedens klima, at blødende hjerter kan hele, og at mennesket løftes fri af det barbariske element.

I teosofiske kredse hævdes følgende som fremtidens fundament:

Loven om rette menneskelige relationer, der hviler på princippet om god vilje.

Loven om gruppebestræbelse, der hviler på princippet om samstemmighed.

Loven om åndelig tilnærmelse, der hviler på princippet om essentiel guddommelighed.

Der er meget at tage fat på, men det er væsentligt at have et godt arbejdsfundament, så kærligheden kan gives de virkebetingelser, der er i samklang med menneskets dybe behov og de guddommelige love.

Bjarne Wiehe 2014

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.04 | 12:10

Linkene: Copenhagen Zoo og Moser er flyttet til andre websider. Linkene kan findes under Web historier - Om mig - Websider.

...
08.09 | 16:11

Hvor er det godt det du har begået. Og godt du har fået din hjemmeside op og køre igen, jeg vil meget gerne læse mere hvis du har mere her på bloggen

...
07.09 | 21:28

--- tilføjet:
Lad os alle prøve at stoppe op en gang i mellem

...
29.03 | 12:27

Hej Bjarne.
Her er en lille hilsen til din egen hjemmeside.
Som du kan se ligner din boks, den på min www.naturfotodk.dk hjemmeside.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE